Petra Kruijt

Petra Kruijt (1964) is een kunstschilderes gevestigd in Alkmaar. Zij heeft zich gespecialiseerd in portret en figuratief werk.

Petra is aangesloten bij het  Alkmaars Kunst Collectief.  Zij is autodidact schilderes. Het vele doen, experimenteren en vooral plezier beleven aan het schilderen, maken dat zij zich blijft ontwikkelen.

Petra werd in 2024 lid van de ‘Meesters van het realisme‘.

In maart 2024 sloot Petra met een solo tentooonstelling haar serie ‘100 heads’ af.  Deze serie, een tegengeluid aan de zogenaamde maakbare wereld van fotoshop, filters en fillers  kreeg veel media aandacht van zowel regionale als landelijke media. Momenteel werkt zij in dit thema door met haar serie ‘Real LIJF’. 

In 2022 werd haar werk geselecteerd door de jury van de Stichting Nederlandse Portretprijs waar zij deelnam aan het ‘Weekend van het protret’.

Petra werkt  zowel vrij als in opdracht.